Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

AKTUALNOŚCI

Mapa Zagrożeń
Dzielnicowy bliżej nas

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

 1. Wybieramy najlepszego dzielnicowego - PLEBISCYT

  Wybieramy Dzielnicowego Roku. Dzisiaj, 9 czerwca 2017 roku rozpoczęło się głosowanie w plebiscycie na Dzielnicowego Roku 2017 w Łódzkiem. Dziennik Łódzki współorganizuje go wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. W naszym województwie pracuje blisko 500 dzielnicowych. Komendę Powiatową Policji w Brzezinach reprezentuje aspirant sztabowy Krzysztof Jatczak. Zachęcamy do glosowania!

 2. Brzezińska „drogówka” o kampanii „Łapki na kierownicę”

  21 czerwca brzezińscy funkcjonariusze Zespołu Ruchu Drogowego na drogach powiatu brzezińskiego prowadzili kampanię informacyjną pn. „Łapki na kierownicę”. Ma ona na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach w szczególności powstrzymanie się od korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, wymagającego trzymania słuchawki w ręce.

 3. Dzielnicowi o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

  21 czerwca w spotkaniu zarządu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z mieszkańcami osiedla Przedwiośnie uczestniczyli brzezińscy dzielnicowi.

 4. Mundurowa profilaktyka

  16 czerwca w Rewicy gm. Jeżów z okazji Dnia Dziecka odbył się piknik, w którym uczestniczyli mieszkańcy trzech sołectw. Na zaproszenie pomysłodawcy i organizatora pikniku pana Zbigniewa Rudnickiego (sołtysa Rewicy) przybyli Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach mł. insp. Marcin Grzelak oraz władze samorządu lokalnego.

 5. Profilaktyka w Rogowie – wzorcowa i doceniona

  „Mamy zdolną rogowską młodzież i zaangażowanych pedagogów” – zgodne stwierdzenie wójta gminy Rogów Daniela Kołady i komendanta brzezińskiej Policji insp. Cezarego Petrusa najlepiej oddaje atmosferę tego, co się działo 25 stycznia 2017 roku na auli SGGW LZD w Rogowie w trakcie FORUM IDEI KU BEZPIECZEŃSTWU I DIALOGOWI SPOŁECZNEMU Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 6. Wywiad z Komendantem Powiatowym Policji w Brzezinach – insp. Cezarym Petrusem.

  GK. Panie Komendancie , jak by Pan podsumował pracę KPP w Brzezinach w 2016 roku ? CP. Ten rok dla brzezińskiej Policji jak i dla mnie jest rokiem wyjątkowym. W kwietniu 2015 roku wspólnie z moim I zastępcą mł.insp. Piotrem Szustowskim przejęliśmy dowodzenie KPP w Brzezinach. Więc ten 2016 rok jest moim pierwszym – pełnym rokiem kierowania tą wyjątkową komendą Policji.

 7. Edukacyjnych spotkań z dziećmi cd

  20 czerwca brzezińscy funkcjonariusze w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” odwiedzili milusińskich z kolejnej szkoły w powiecie brzezińskim. Tym razem były to dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej.

 8. „Zbrodnia Katyńska” w 77 rocznicę – ocalić od zapomnienia

  11 kwietnia w Auli Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie odbyła się konferencja pn. „Zbrodnia Katyńska” organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Brzezinach oraz Leśny Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie, pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

 9. Bezpieczne ferie z energią elektryczną

  W dniu 10 stycznia 2017 roku o godz. 09.00 w Szkole Podstawowej w Jeżowie odbyły się kolejne spotkania w ramach programu prewencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach pn. „Bezpieczna energia elektryczna”. Tym razem oprócz bezpieczeństwa w kontakcie z energią elektryczną i bezpieczeństwa w ruchu drogowym rozmawiano z dziećmi o ich bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych.

 10. „Powiedz NIE” – ogólnoeuropejska kampania dotycząca zwalczania szantażu i wymuszeń seksualnych on-line popełnianych na dzieciach

  19 czerwca 2017 wszystkie kraje członkowskie UE, jak również Norwegia i Szwajcaria oraz Europol zainicjowały ogólnoeuropejską kampanię wymierzoną w proceder szantażu i wymuszeń seksualnych on-line popełnianych na dzieciach i młodzieży. Kampania ma na celu podniesienie społecznej świadomości co do stopnia zagrożenia oraz skali przedmiotowego zjawiska, jak również uczulenie młodych osób na to przestępcze zjawisko oraz – w przypadku gdy staną się pokrzywdzonymi – gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia.

LINKI

Tagi

Mapa Zagrożeń
Dzielnicowy bliżej nas