Aktualności
czwartek, 26 listopad 2015
 
 

Aktualności
16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET Drukuj E-mail
W dniu 25 listopada 2015 roku rozpoczęła się ogólnopolska kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”. Powyższa kampania to międzynarodowa akcja, która organizowana jest od 1991r. z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women”s Globar Leadership). Bierze w niej udział ponad 2000 organizacji w blisko 160 krajach. Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Rozpoczęcie kampanii zaplanowano na dzień 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Funkcjonariusze brzezińskiej Komendy również aktywnie włączają się w tę ogólnopolską kampanię i podczas prowadzonych spotkań i prelekcji omawiana jest powyższa problematyka. Ponadto osobom zgłaszającym się do tutejszej jednostki Policji w ramach wymienionej akcji będą udzielane stosowne porady bądź pomoc. Natomiast w dniach 7-10 grudnia 2015 roku w godzinach 8:00-16:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach będzie prowadzony dyżur telefoniczny podczas kampanii „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” pod nr (46) 874 03 14 przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego nadkom. Przemysława Potasiaka.
Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.

 
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY Drukuj E-mail
Image Kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. Jak co roku, w chwili gdy w naszym kraju temperatury na zewnątrz spadną poniżej zera, zwracamy się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.
 
W  okresie od 1 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku w województwie łódzkim stwierdzono 5 zgonów z wychłodzenia organizmu. W okresie od 1 listopada 2014 do 31 marca 2015 roku takich zdarzeń odnotowano 6 natomiast w okresie od 1 listopada 2015  do 25 listopada nie doszło do sytuacji zgonu z wychłodzenia. 
Czytaj całość...
 
X FINAŁ "POLICYJNEJ AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA" Drukuj E-mail
20 listopada 2015 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ul. Małachowskiego 7 odbył się X finał "Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa". Policyjna Akademia Bezpieczeństwa to program profilaktyczny realizowany od dziesięciu lat przez policję woj. łódzkiego. Jego głównym celem jest kształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym bezpiecznych postaw w kontakcie z zagrożeniami. Integralną częścią tego programu jest konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie. Przebiega on w trzech etapach – szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Corocznie w Łodzi organizowany jest finał konkursu, w którym biorą udział reprezentacje dzieci z klas II szkół podstawowych z całego województwa łódzkiego.
Image 
Czytaj całość...
 
POLICYJNYCH SPOTKAŃ Z MŁODZIEŻĄ- CIĄG DALSZY Drukuj E-mail
W ramach cyklu spotkań i prelekcji jakie z klasami policyjnymi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w roku szkolnym 2015/2016 odbywają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach w celu przybliżenia młodzieży codziennej pracy funkcjonariuszy oraz zachęcenia ich do wstąpienia w policyjne szeregi.
Image 
Czytaj całość...
 
TRAFIONA INWESTYCJA W BEZPIECZEŃSTWO Drukuj E-mailKomendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus podsumował swoje pierwsze półrocze na stanowisku szefa brzezińskich policjantów.
Jednym z najważniejszych priorytetów uczynił współodpowiedzialność władz samorządowych powiatowych i gminnych za bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
2015 rok – to kolejny okres w którym władze samorządowe miasta Brzeziny , gminy Jeżów , gminy Rogów – sfinansowały dodatkowe policyjne patrole prewencyjne.
Aż 500 służb – tj. 250 dodatkowych dwuosobowych patroli dało bardzo wymierny efekt w postaci spadku zagrożenia przestępstwami kryminalnymi , spadku zagrożeniami  wykroczeń społecznie uciążliwych  oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Nasi policjanci na co dzień pełniący służbę w najmniejszej jednostce garnizony łódzkiego osiągnęli drugi wynik w województwie w wykryciu sprawców przestępstw. Za okres styczeń / październik 2015r osiągnęli wykrywalność – aż 85,66% , przy średniej wojewódzkiej 61,77%.
Wynik ten jest wynikiem wyjątkowym . Utrzymując dynamikę na dobrym poziomie , brzezińscy policjanci z roku na rok zatrzymują i wykrywają coraz więcej sprawców.
W tak bulwersujących społecznie kategoriach – jak kradzież z włamaniem nasi policjanci ,            z wynikiem – aż 80% , są najlepsi w całym województwie. Na zauważenie zasługuje fakt wyjątkowości  takiego osiągnięcia – ponieważ średnia wojewódzka w tej kategorii to- 30,39%. Podobna sytuacja jest w równie społecznie ważnej kategorii – kradzieży cudzej rzeczy. KPP w Brzezinach z wynikiem 49,55% , przy średniej wojewódzkiej 27,43% - sytuuje się na II miejscu w całym łódzkim garnizonie. W poprzednich latach zatrzymywanie na gorącym uczynku – wykrywalność w kategorii uszkodzenie rzeczy nie były w pełni satysfakcjonujące. Teraz zintensyfikowanie patroli policyjnych we wskazywane przez mieszkańców miejsca/rejony – skutkuje zatrzymywaniem i rozliczaniem sprawców.
W całym tym 10 miesięcznym okresie policjanci odnotowali tylko ! 23 takich przestępstw , na terenie całego powiatu. Wykrywając 14 przestępstw , uzyskaliśmy wskaźnik wykrywalności – 60,87% - tj. NAJLEPSZY wynik w województwie. Średnia dla KWP wyniosła – 28,18%.

To są tylko przykładowe dane obrazujące zaangażowanie policjantów oraz efekt skutecznej współpracy z wieloma partnerami w i dla bezpieczeństwa – mówi komendant C. Petrus.
To również efekt wymiernych darowizn rzeczowych  uzyskiwanych od samorządowców powiatu i gmin :
- sprzęt komputerowy ze starostwa powiatowego
- sprzęt techniki kryminalistycznej od gminy Brzeziny
- sprzęt informatyczny od gminy Dmosin
- pojazdy policyjne od wszystkich jednostek samorządowych.
Dzięki wykorzystaniu nowocześniejszego sprzętu możliwe jest prowadzenie efektywniejszych czynności dowodowych.
W powiatowym programie „ Bezpieczny Powiat Razem Bezpieczniej” – mocno akcentowana jest  współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób – na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa.
Można się różnić w wielu sprawach , można również różnie oceniać działania , w tym indywidualnych policjantów – ale obraz naszej  wspólnej pracy – jest bardzo pozytywny , mówi insp. C. Petrus.
Dlatego z takim zapałem , przeświadczeniem o zasadności i skutecznością przedkładam wnioski o wyróżnienie naszych „ lokalnych patriotów bezpieczeństwa”- podkreśla C.Petrus.

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Cezary Petrus  poinformował nas o kolejnej pozytywnej realizacji wniosku w zakresie wyróżnienia MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLICJI   przez Ministra Spraw Wewnętrznych – pani Teresy Piotrowskiej  samorządowca ziemi brzezińskiej , społecznika , burmistrza miasta Brzezin –  pana Marcina Pluty.


Pragniemy przypomnieć iż w poprzednich latach  medalem za zasługi dla Policji wyróżnieni zostali :

- 2011 rok – starosta powiatu brzezińskiego - pan Edmund Kotecki
- 2012 rok – przewodniczący Rady Miasta Brzeziny  - pan Zbigniew Baczyński
- 2013 rok  - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach;
       -członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj.    łódzkiego;  - prezes zarządu OSP w Rogowie- pan Krzysztof Czułno
- 2014 – z/ca wójta gminy Brzeziny , emerytowany z/ca Naczelnika WPiRD KPP w   
                  Brzezinach – pan  Lechosław Adamczyk.

Teraz przyszedł czas na ponowne podziękowanie mieszkańcom i władzom Brzezin.
 To ta miejscowość  corocznie wspiera KPP w Brzezinach ,wspierając policyjne działania w tym - finansując uliczne patrole ponadnormatywne oraz przekazując środki na zakupy rzeczy. To inicjatywa mieszkańców , samorządowców oraz osobiste zaangażowanie pana burmistrza Brzezin Marcina Pluty w działaniach na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości i zachowaniom społecznie nagannym- dały  pozytywne efekt – wyróżnienie tym wyjątkowym medalem stolicy powiatu brzezińskiego.


W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę „ o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji”.
Medal nadaje Minister Spraw Wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji.
Medal może być nadany – obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju , w tym policjantowi i pracownikowi Policji – który , m.in. : inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym , a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi lub samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi. Swoim nienagannym postępowaniem , nienaganną służbą, ,pracą podnosił sprawność działań Policji .

Odznaką Medalu jest wieniec dębowy o średnicy 37 mm, wewnątrz którego znajduje się ośmioramienna gwiazda policyjna. Na gwieździe są umieszczone dwa skrzyżowane miecze z klingami koloru biało-czerwonego. W środku znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem jest umieszczona rozwinięta, granatowa wstęga z napisem „POLICJA”. Wieniec dębowy oraz odwrotna strona Medalu, w zależności od jego stopnia, są złocone, srebrzone albo patynowane na brązowo. Na odwrotnej stronie Medalu jest umieszczony tłoczony napis „MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI”. Nad napisem oraz pod nim znajduje się liść dębu.

Image
  
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 394
Szukaj
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Bezpieczna Woda
Bezpieczna woda
Kieruj się rozsądkiem
kieruj
KOCHAM NIE BIJĘ
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO BYC SZCZĘŚLIWE
LINKI
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 Obraz

 ITAKA

 Obraz

 Bezpieczna Szkoła

Obraz

 

Obraz

 

Dopalacze

 

Obraz

 

Obraz
Obraz