Aktualności
sobota, 30 maj 2015
 
 
Aktualności
ZATRZYMANIE PRAW JAZDY ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRĘDKOŚCI ! Drukuj E-mail
Od 18 maja br zaczęły obowiązywać nowe przepisy- zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełniają najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym- pisaliśmy o tym obszernie w zeszłotygodniowym BIS-e.
      Brzezińscy policjanci w ciągu ostatniego tygodnia zatrzymali dwóm kierującym prawo jazdy:
-w dniu 19 maja 2015r o godz. 7:30 w Brzezinach z powodu przekroczenia prędkości o 63 km/h zostało zatrzymane na trzy miesiące prawo jazdy kat. B, 35-letniemu mieszkańcowi Wrocławia, a następnie dokument został przesłany do Prezydenta Wrocławia jako organu wydającego,
-w dniu 22 maja 2015r o godz. 20:15 w Brzezinach z powodu przekroczenia prędkości o 56 km/h zostało zatrzymane na trzy miesiące prawo jazdy kat. B,T, 32-letniemu mieszkańcowi powiatu skierniewickiego, a następnie zostało przesłane do Starosty Skierniewickiego jako organu wydającego.
       Policja zyskała uprawnienia do zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Oprócz tego-tak jak było poprzednio- kierowca zostaje ukarany mandatem w kwocie (400-500 złotych) oraz otrzymuje 10 punktów karnych. Co ważne, zatrzymanie prawa jazdy w takim przypadku jest czynnością obligatoryjną, co oznacza, że nie można liczyć w takim przypadku na wyrozumiałość i empatię policjanta, gdyż zastosowanie tego środka jest od górnie narzucone. W tym przypadku nie będzie też okresu przejściowego, gdyż funkcjonariusz choćby chciał, to nie może poprzestać na pouczeniu.  Jeśli jednak kierujący, któremu odebrano prawo jazdy nie zastosuje się do zakazu i wsiądzie za „kółko” po raz kolejny, to musi liczyć się z tym, że kolejnym razem zakaz zostanie mu przedłużony o kolejne trzy miesiące. Jeśli to nie poskutkuje, to kolejnym razem policjant skieruje do starosty wniosek o odebranie kierującemu uprawnień.
      Sankcje są skuteczne- gdy są nieuchronne i błyskawiczne- mówi Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach mł. insp. Cezary Petrus i tak było w tych przypadkach.
      Ponadto według nowych zasad jazda bez uprawnień, które zostały uprzednio zabrane, stanie się przestępstwem z art. 180a kodeksu karnego zagrożonym karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Do tej pory przestępstwem był jazda bez uprawnień w okresie sądowego zakazu, za co art. 244 k.k. przewidywał trzy letnią karę pozbawienia wolności.
      W świetle nowych przepisów obligatoryjne również będzie sholowanie  pojazdów, których kierujący nie posiadają uprawnień do ich kierowania. Takie dwa przypadki miały miejsce w ostatnim tygodniu na terenie podległym KPP w Brzezinach:
W dniu 23.05.2015r o godz. 23:45 w miejscowości Dmosin zatrzymano do kontroli kierującego samochodem m-ki Nissan Mikra 21-letniego mężczyznę, który kierował tym pojazdem nie posiadając uprawnień do jego kierowania. Natomiast w dniu 24.05.2015r o godz. 10:15 w miejscowości Kołacinem gm. Dmosin zatrzymano do kontroli motocykl m-ki Kawasaki, którego kierujący nie posiadał uprawnień do kierowani tym pojazdem. W obydwu tych przypadkach „odzyskanie” sholowanego pojazdu wiązało się z dotkliwą opłatą finansową sięgającą nawet kilkuset złotych. 
 
Przyjaźnie i profesjonalnie Drukuj E-mail

          W dniu 18.05.2015r z inicjatywy przewodniczącego rady miasta Grzegorza Kędzi, radni miejscy mieli możliwość odwiedzenia brzezińskich policjantów w ich miejscu pracy. Do Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach udali się:
-Grzegorz Kędzia
-Ilona Skipor
-Przemysław Maślanko
-Jakub Piątkowski
-Krzysztof Jeske
-Tadeusz Barucki
-Grzegorz Maślanko
-Grażyna Pietrasik
     W trakcie tej wizyty miejscy radni zapoznali się z praktycznymi aspektami pracy technika kryminalistyki. Asp. szt. Andrzej Myśliwiec zaprezentował nowoczesne stanowisko do daktyloskopowania osób. Od dwojga chętnych radnych zostały pobrane odciski linii papilarnych i na pamiątkę otrzymali profesjonalnie sporządzone karty daktyloskopijne. Technik kryminalistyki uwiecznił również wizerunki obojga radnych sporządzając zdjęcia sygnalityczne.
      Następnie radni mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawnymi i faktycznymi aspektami okazań. Kilkoro radnych aktywnie uczestniczyło w okazaniu sprawcy przestępstwa, którym na potrzeby tego okazania był Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach mł. insp. Cezary Petrus. Okazania te przeprowadzone były w sposób ukryty za pośrednictwem lustra weneckiego. Poznawanie pracy technika kryminalistyki i udział w okazaniu spotkało się z żywiołowym i entuzjastycznym przyjęciem ze strony radnych. „Policyjni goście” bardzo chętnie uczestniczyli w bezpośrednich czynnościach, mając możliwość „dotknięcia” pracy kryminalnych.
      Następnie wszyscy udali się do Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, gdzie Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Dariusz Kurek i jego Zastępca nadkom. Piotr Kryźba w sposób profesjonalny i ciekawy zademonstrowali systemy informatyczne. Pokazali specyfikę pracy oficera dyżurnego przybliżając zadania realizowane w ramach organizowania i planowania służby. Miejscy radni mieli możliwość zapoznania się z samochodami będącymi w użytkowaniu brzezińskich policjantów. Z dużym zainteresowaniem spotkały się warunki w jakich są przewożone osoby zatrzymane w policyjnym Fiacie Ducato. Był to moment, w którym Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach mł. insp. Cezary Petrus ponownie podziękował władzom samorządowym za przekazanie środków finansowych w 2014 roku i za współfinansowanie zakupu dwóch radiowozów Kia Ceed.
       Następnie radni udali się na świetlicę, gdzie został im zaprezentowany przez oficera prasowego sierż. szt. Mariusza Chmiela i st. sierż. Artura Nogalskiego sprzęt i wyposażenie funkcjonariuszy prewencji. Radni bardzo chętnie przymierzali policyjny rynsztunek: kaski, kamizelki (tzw. żółwie) tarcze, ochraniacze i pałki.
       Na zakończenie radni udali się do gabinetu Komendanta, gdzie przekazali swoje wrażenia z odbytej wizyty oraz ocenę zaangażowania brzezińskich policjantów. 
Image

Image 

Image

 
Z PROFILAKTYKĄ NA DRODZE Drukuj E-mail

Image

W dniu 15 maja 2015r o godz. 10:00 w Rogowie przy Urzędzie Gminy miała miejsce akcja profilaktyczna pn. „Jabłko-cytryna”, która została wyodrębniona z programu prewencyjnego  „Bezpieczny i trzeźwy na drodze”.
       W akcji tej poza funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach w osobach: Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Piotra Kryźby, oficera prasowego sierż. szt. Mariusza Chmiela, funkcjonariusza Zespołu Ruchu Drogowego sierż. szt. Adama Kąpińskiego i st. sierż. Artura Nogalskiego - referenta Zespołu ds. Nieletnich aktywny udział brała 8-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Rogowie, wspierana przez opiekuna Pawła Sławińskiego.
       Akcja ta polegała na wyrywkowej kontroli pojazdów i w przypadku ujawnienia drobnego wykroczenia kierujący tym pojazdem zjadał plasterek cytryny podany przez uczniów. Natomiast jeśli kontrola była bez żadnych uwag, to kierujący otrzymywał w nagrodę jabłko. Dla uczniów Zespołu Szkół w Rogowie, którzy na ochotnika zgłosili się to tego typu przedsięwzięcia była to praktyczna lekcja zachowań na drodze. Uczniowie bardzo chętnie w niej uczestniczyli i „po swojemu” oceniali stosowanie się kierujących do przepisów.
       Podczas dwóch godzin trwania akcji skontrolowano 26 pojazdów, wręczając kierującym 22 jabłka i 4 plasterki cytryny. 
Image 

Image 

 

 
Nowe przepisy dotyczące kierowców Drukuj E-mail

Od 18 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.
Zmiany w przepisach karnych
1. Kierowanie bez uprawnień
W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.
Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.
Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości
W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.
Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.
Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.
Zmiany w przepisach o ruchu drogowym
1. Zatrzymanie prawa jazdy
W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.
Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany. Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).
Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"
W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
3.  Usunięcie pojazdu
W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.
(źródło: BPiRD KGP)
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112128,Nowe-przepisy-dotyczace-kierowcow.html

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13294,Surowsze-kary-dla-piratow-drogowych-i-pijanych-kierowcow.html 
BĄDŹ BEZPIECZNY NA ZAKUPACH Drukuj E-mail

Będąc na zakupach bardzo często skoncentrowani jesteśmy na kupowanych produktach i nie zwracamy uwagi na to, co dzieje się wokół. A taki moment to wspaniałe warunki do działania dla kieszonkowców, którzy wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie. Spośród otaczających osób wybierają swoją ofiarę i przyglądają jej się przez pewien czas. Obserwują, gdzie chowa pieniądze, a następnie podchodzą blisko i przypadkowo dotykają, sprawdzając czy będzie reagować w sytuacji  zbliżenia z inną osobą. Ich zadanie jest ułatwione, gdy osoba ma luźną torbę, czy koszyk wiklinowy.  Wówczas bardzo trudno jest wyczuć, moment opróżniania przez sprawcę torby lub kosza. Nie dajmy się okraść złodziejowi.
Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach, szczególnie tam gdzie znajdują się duże skupiska ludzkie (targowiska, markety):
• poważną przeszkodą dla złodzieja, będzie schowanie pieniędzy do wewnętrznej kieszeni odzieży,
• należy zapiąć plecak czy torebkę i nosić przed sobą. Miejmy je zawsze w zasięgu wzroku, a nie jak często się zdarza na plecach, gdzie kompletnie nie wiemy co się z nimi dzieje,
• podczas płacenia za produkty starajmy się zwrócić uwagę, czy nie jesteśmy obiektem obserwacji,                              • po dokonanym zakupie upewnijmy się, że portfel lub inne cenne przedmioty umieściliśmy w torbie z zamykaną przegródką,                                                                                                                                                                 • nie trzymajmy pieniędzy w jednym miejscu. Rozdzielmy je. Nawet jeżeli padniemy ofiarą kieszonkowca, to nie stracimy całej kwoty.
Wymienione rady  pomogą nam uchronić się przed sytuacjami jakie miały miejsce w dniu 9 maja 2015 r na targowisku miejskim w Brzezinach, gdzie  jednej z mieszkanek Brzezin skradziono portfel z zawartością dowodu osobistego, prawa jazdy i pieniędzmi w kwocie 100 złotych. Natomiast druga z kobiet w wyniku kradzieży straciła telefon komórkowy.
Dlatego brzezińska policja apeluje! Korzystajmy z powyższych rad i bądźmy ostrożni, a to znacząco ograniczy swobodę amatorom cudzego mienia.

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 354
Szukaj
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Bezpieczna Woda
Bezpieczna woda
Kieruj się rozsądkiem
kieruj
KOCHAM NIE BIJĘ
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO BYC SZCZĘŚLIWE
LINKI
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 Obraz

 ITAKA

 Obraz

 Bezpieczna Szkoła

Obraz

 

Obraz

 

Dopalacze

 

Obraz

 

Obraz
Obraz