Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

AKTUALNOŚCI

Mapa Zagrożeń
Dzielnicowy bliżej nas

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

 1. Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa

  11 października w ramach programu Komendy Głównej Policji pn. „TWOJE BEZPIECZEŃSTWO – NASZA SPRAWA, PRACA W HOLANDII” na terenie powiatu brzezińskiego miała miejsce wizyta zagranicznej delegacji Policji z Holandii.

 2. Niebezpieczne grzybobrania

  W ostatnich tygodniach nie ma dnia żeby policjanci nie poszukiwali zaginionych grzybiarzy. Najczęściej dotyczy to osób starszych, których życie w takich sytuacjach, przy obecnych warunkach atmosferycznych ,jest zagrożone. Za każdym razem w stan alarmowy stawiani są policjanci, strażacy i strażnicy leśni. Często policyjny śmigłowiec i przewodnicy z psami tropiącymi. Pomaga miejscowa ludność. Apelujemy o więcej wyobraźni !

 3. Niezwykłe spotkania

  16 października w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Bezpieczeństwo mnie kręci…przez cały rok szkolny” z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach insp. Marcina Grzelaka, klasy I i II o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odwiedziły łódzkich policjantów.

 4. Wizyta pierwszaków w komendzie

  10 października w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci Mnie Bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny” dzieci klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach odwiedziły funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z brzezińskiej komendy.

 5. Działania ,,Prędkość”

  Z prowadzonych corocznie analiz wypadków drogowych wynika, że nadal jedną z głównych przyczyn tego typu zdarzeń, jest nadmierna prędkość. Mając na uwadze, iż zbliża się weekend i aura sprzyja brawurowej jeździe policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego KPP Brzeziny, KPP Rawa Mazowiecka oraz KMP Skierniewice, przeprowadzą w dniu dzisiejszym tj. 20 października br. na terenie trzech powiatów działania pn. „PRĘDKOŚĆ”. Policjanci m.in. będą kontrolować, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, czy są trzeźwi, czy stosują pasy bezpieczeństwa i urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci.

 6. Święto Policji

  We wtorek 18 lipca w KPP w Brzezinach odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Przybyłych gości, wśród których byli m.in. z-ca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, prokurator rejonowy Anna Witkowska-Czapnik, ks. dziekan Marek Balcerak, starosta brzeziński Edmund Kotecki, przewodniczący rady powiatu Marian Krasiński, z-ca burmistrza Brzezin Justyna Nowak, przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia, przewodniczący Rady Gminy Jeżów Krzysztof Orłowski, wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka, wójt gminy Rogów Daniel Kołada, z-ca wójta gminy Dmosin Arkadiusz Garnys, komendant powiatowy PSP Jarosław Tomaszewski powitał komendant powiatowy Policji Cezary Petrus.

 7. Dzień walki z handlem ludźmi

  18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku będą to już XI obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj!

 8. Konferencja naukowa pt.: „Wizerunek służby — tradycja, współczesność i przyszłość”

  W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywa się dzisiaj konferencja naukowa pt.: „Wizerunek służby — tradycja, współczesność i przyszłość”. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali nie tylko przedstawiciele Policji oraz innych służb mundurowych, lecz także osoby reprezentujące instytucje, stowarzyszenia, organizacje spoza kręgu służb mundurowych oraz uczelnie cywilne.

 9. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – w łódzkim wpłynęło ponad 35 tysięcy zgłoszeń

  Mapy zagrożeń okazały się ważnym i bardzo popularnym narzędziem służącym do identyfikacji i przedstawienia skali oraz rodzaju zagrożeń. To doskonałe źródło wiedzy dla instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja zagrożeń. nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa , czyli od 14 września 2016 roku, na terenie województwa łódzkiego mieszkańcy nanieśli 35 886 zgłoszeń, na terenie całego kraju aż 501 168. Wszystkie są w odpowiednim terminie weryfikowane głównie przez „gospodarzy” danego terenu czyli dzielnicowych. W przypadku potwierdzenia policja podejmuje działania aby skutecznie wyeliminować lub tez zminimalizować wskazane zagrożenie ( około 40 % to zgłoszenie potwierdzone) . Informacje te przekazujemy także zgodnie z właściwością innym służbom i instytucjom.

 10. „MASZ PRAWO DO MEDIACJI”

  Przykładem lat ubiegłych w Polsce odbędzie się już siódma edycja działań na rzecz promocji mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z siecią koordynatorów ds. mediacji oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi m.in. środowiska mediatorów, kuratorów sądowych czy też polskiego więziennictwa.Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 19 października, a z kolei Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 16-20 października 2017 roku. Tak jak w latach ubiegłych, do włączenia się w tę inicjatywę Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło również polską Policję.

LINKI

Tagi

Mapa Zagrożeń
Dzielnicowy bliżej nas