Aktualności
piątek, 31 październik 2014
 
 
Aktualności
przemoc w rodzinie Drukuj E-mail

W ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2014” na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakładce „przemoc w rodzinie” umieszczono niżej wymieniony wykaz aktualnych baz teleadresowych z terenu województwa łódzkiego :
- podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
- podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe,
- rejestr specjalistycznego poradnictwa.

 

 

 

 
fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej Drukuj E-mail

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych. Środki finansowe na ten cel przyznawane są w ramach ogłaszanych corocznie konkursów ofert. Katalog zadań objętych finansowaniem określono w par. 25 w/w rozporządzenia. Szczegóły na stronie :
www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

 

 

 

 
BEZPIECZNY, BO WIDOCZNY Drukuj E-mail

Akcja społeczna "Bezpieczny, bo widoczny". Na drogach wciąż giną lub ulegają poważnym wypadkom dzieci. Najczęściej są pieszymi – małymi, niewidocznymi w ciemnościach punktami. Niestety nie wszyscy są świadomi tego, że niewielki, odblaskowy element przyczepiony do kurtki czy buta może zapobiec tragedii. Właśnie ruszyła akcja społeczna "Bezpieczny, bo widoczny", która ma propagować noszenie odblasków.

Chcą uzyskać więcej informacji wejdź na poniższy link.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/104864,Akcja-spoleczna-quotBezpieczny-bo-widocznyquot.html

 

 
wspólnie w słusznej sprawie Drukuj E-mail

 

Image


W dniu 20.10.2014r w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach odbyło się spotkanie kuratorów zawodowych i społecznych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi V Zamiejscowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Brzezinach z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Spotkanie poświęcone było – szeroko rozumianej przemocy w rodzinie. Prelegenci w formie pokazów multimedialnych omówili następujące tematy:
1) „Praktyczne aspekty związane ze stosowaniem procedury Niebieskiej Karty”- przygotowany przez doradcę ds. osób niepełnosprawnych p. Renatę Wosińską-Guzek,
2) „Rodzaje i formy pomocy psychicznej oraz jej konsekwencje dla funkcjonowania człowieka”- prezentowany przez koordynatora pieczy rodzinnej p. Magdalenę Adamską,
3) „Przemoc w rodzinie w świetle art. 207 KK”- wybrane zagadnienia dla kuratorów społecznych- opracowany przez podinsp. Dariusza Kurka.
Każdy z tych tematów wywoływał żywiołową dyskusję, wskazując na zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową.
Na zakończenie podsumowano dotychczasową współpracę i omówiono przyszłe wspólne działania.

Image

Image

 
"POLICYJNI UCZNIOWIE" wizytowali łódzkich policjantów Drukuj E-mail

 

Image

W dniu 24 września – uczniowie II klasy o profilu policyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach udali się do Komendy Miejskiej Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.
W komendzie na ul. Sienkiewicza mieli możliwość poznania specyfiki pracy policjanta oraz uwarunkowań lokalnych służby w Łodzi.
Skorzystali z okazji do   przymierzenia elementów umundurowania chroniących przed agresją:  kamizelki  tzw. „żółwia ”  , kasku , tarczy oraz  poznania ciężaru policyjnej pałki.
Niezapomniane wrażenie wywarła wizyta w Miejskim Stanowisku Kierowania. Zobaczenie profesjonalnego systemu monitoringu obejmującego łódzkie ulice i miejsca zagrożone , mapę dyslokacji policyjnych patroli działających w terenie , wielość i różnorodność realizowanych zadań – spotkała się z żywiołowymi reakcjami policyjnych adeptów.
Wizyta ta pozwoliła na poznanie specyfiki pracy największej miejskiej policji w Polsce.

Następnie brzezińscy uczniowie udali się na ul. Pienistą . To tam mieszczą się koszary OPP  oraz baza Samodzielnego Pododziału Antyterorystycznego Policji w Łodzi.
Mili i kompetentni gospodarze zademonstrowali swoje umiejętności w akcji. Pokazy działań bojowych  antyterorystów   z użyciem śmigłowca , prezentacja w ruchu robota do rozbrajania materiałów wybuchowych oraz prezentacja różnych rodzajów broni – to niezapomniane wrażenia obrazujące pracę specjalistycznej policyjnej formacji.
„Policyjni  uczniowie ” skorzystali z okazji do skonfrontowania swoich wyobrażeń  z prawdziwym obrazem policyjnego rzemiosła. Wizyta została zorganizowana przez policjantów z KPP w Brzezinach w ramach patronatu nad policyjnymi klasami. Swoją merytoryczną pomocą w trakcie wycieczki służyli brzezińscy policjanci : asp.sztab. Włodzimierz Tyralski – laureat konkursu Najlepszy Policjant 2014 oraz asp. Tomasz Żaczek – specjalista ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 320
Szukaj
Gościmy
Bezpieczna Woda
Bezpieczna woda
Kieruj się rozsądkiem
kieruj
KOCHAM NIE BIJĘ
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO BYC SZCZĘŚLIWE
LINKI
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 Obraz

 ITAKA

 Obraz

 Bezpieczna Szkoła

Obraz

 

Obraz

 

Dopalacze

 

Obraz

 

Obraz
Obraz