Aktualności
niedziela, 01 marzec 2015
 
 
Aktualności
rusza tydzień pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku Drukuj E-mail
Czytaj całość...
 
oszuści wracają Drukuj E-mail
W związku z nasileniem działań i pomysłowością amatorów cudzego mienia, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach ostrzegają przed oszustami wyłudzającymi pieniądze metodą „na policjanta”. Zwracamy się tu szczególnie do osób młodych, aby ostrzegli swoich rodziców i dziadków oraz starszych sąsiadów przed osobami, które chcą ich oszukać. Powiedzcie, jak zachować się w takiej sytuacji. Gdyż metoda ta polega na tym, że do wybranej osoby dzwoni sprawca, który podaje się za członka rodziny (najczęściej wnuczek). Prosi o pożyczenie pieniędzy na pokrycie szkód wypadku drogowego, na operację lub inny ważny cel. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy dzwoni kolejna osoba, która podaje się za funkcjonariusza Policji lub oficera CBŚ i mówi, że poprzednia rozmowa była próbą wyłudzenia od Nas pieniędzy. Informuje też, że oszust został namierzony i nalega, aby przekazać pieniądze oszustowi, co pozwoli Policji zatrzymać go na gorącym uczynku. Dla większej wiarygodności, fałszywy funkcjonariusz podaje swoje dane i numer legitymacji służbowej. Najczęściej prosi też rozmówcę o nie przerywanie prowadzonej rozmowy telefonicznej i jednocześnie w trakcie jej prowadzenia o wybranie numeru Policji. Wtedy inny głos w słuchawce potwierdza, że bierzemy w akcji mającej na celu rozpracowanie oszusta. Fałszywy funkcjonariusz grozi też konsekwencjami prawnymi, jeśli nie będziemy współpracować z Policją. Kolejnym krokiem oszustów jest przysłanie nieznanej osoby po odbiór pieniędzy i kiedy je przekażemy kontakt się urywa, a przestępcy znikają z Naszymi oszczędnościami.
       Dlatego Policja radzi jak nie stać się ofiarą oszustów:
-jeśli dzwoni do Ciebie ktoś, kto prosi o pieniądze, nie podejmuj żadnych pochopnych decyzji. Zadzwoń do kogoś z rodziny i potwierdź, czy rzeczywiście potrzebuje pomocy,
- pamiętaj też, że Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych przez siebie akcjach i nie prosi też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie,
-dzwoniąc na Policję, zawsze upewniaj się, czy poprzednia rozmowa została rozłączona,
-nigdy też nie przekazuj pieniędzy nieznanej Ci osobie, która przyszła je odebrać w zastępstwie członka rodziny.
Zwykła ostrożność może uchronić Cię przed utratą oszczędności!
W przypadku próby oszustwa zadzwoń bezpłatnie pod numery alarmowe 112 lub 997.
Czytaj całość...
 
spotkania w ramach "bezpiecznych ferii 2015"" Drukuj E-mail

Image


 W dniu 12 lutego 2015 roku świetlicę środowiskowo-terapeutyczną „Świetlik” w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11 odwiedził policjant Zespołu ds. Nieletnich z KPP w Brzezinach. Podczas prowadzonej tam prelekcji omawiał z dziećmi i młodzieżą tematy związane z rozsądnym korzystaniem z Internetu, bezpiecznego korzystania z dróg publicznych, m.in. poprawnego korzystania z przejść dla pieszych i chodników. Poruszono również tak istotną sprawę jak elementy odblaskowe i korzystnie z nich na drogach publicznych szczególnie po zmroku i w porze nocnej. Ponadto przypomniano o zasadach bezpieczeństwa w rejonie zamarzniętych akwenów wodnych oraz podczas kontaktu z agresywnym zwierzęciem. Dyskutowano również na temat negatywnych skutków uzależnienia od nikotyny, alkoholu oraz środków odurzających. Funkcjonariusz na zakończenie odpowiadał na zadawane przez dzieci i młodzież pytania. 

Czytaj całość...
 
kolejne porozumienie na służby ponadnormatywne w jeżowie Drukuj E-mail

 

 Image

W czwartek 5 lutego  w Urzędzie Gminy Jeżów podpisano kolejne porozumienie na służby ponadnormatywne policjantów finansowane ze środków gminy, które będą realizowane na terenie gminy Jeżów w pierwszym półroczu 2015 roku. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Gminą Jeżów, w imieniu której występowała Pani Wójt Anna Szeligowska, a Komendantem Powiatowym Policji w Brzezinach inspektorem Krzysztofem Wdowiakiem. W podpisaniu porozumienia uczestniczył również z-ca komendanta powiatowego mł. insp. Cezary Petrus. W zamian za dotację w wysokości 27 tys. złotych brzezińscy lub podlegli Komendantowi Wojewódzkiemu policjanci będą pełnić służby w czasie wolnym. Służby te będą polegały na dodatkowych dwuosobowych patrolach pełnionych przez policjantów oraz patrolach mieszanych, pełnionych przez umundurowanego policjanta wspólnie ze strażnikiem gminnym z Jeżowa. Oczywiście wszystkie realizowane służby wynikają ze wspólnie opracowanego harmonogramu, a na patrolowane miejsca wybrano tereny wskazane przez mieszkańców i radnych. Pomimo ścisłego wskazania służb, w harmonogramie przewidziano możliwość modyfikacji w zależności od uzasadnionych bieżących potrzeb mieszkańców, który bardzo pozytywnie wypowiadają się o wprowadzeniu dodatkowych patroli.  Pierwsza ponadnormatywna służba na podstawie zawartego porozumienia odbędzie się na terenie gminy Jeżów już w lutym br.

Czytaj całość...
 
bezpieczeństwo w powiecie okiem brzezińskiej policji Drukuj E-mail

 
„Bardzo duży spadek liczby przestępstw, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2014” – mówi Cezary Petrus, z-ca komendanta powiatowego policji w Brzezinach.
Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych, jak też mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw takich jak drobne kradzieże czy uszkodzenia mienia.
Miniony 2014 rok to kolejny, w którym odnotowano spadek ilości  przestępstw. Było ich tylko 479. Dla porównania – w 2013 roku stwierdzono popełnienie 626 przestępstw, a w 2012 r. – 814. Jest to wyjątkowo wysoki spadek, aż o 335 przestępstw mniej w ciągu trzech lat. Brzezińscy policjanci wyjątkowo pozytywnie wypadli na tle innych jednostek garnizonu łódzkiego, osiągając wskaźnik dynamiki – 58,85%, tzn. w ciągu trzech lat rekordowo spadła ilość przestępstw – mniej naszych mieszkańców zostało nimi dotkniętych.
Podobna sytuacja zaistniała w istotnej dla społeczności lokalnej kategorii przestępstw kryminalnych. Nasi policjanci odnotowali tylko 316 przestępstw w 2014 roku. W 2013 r. – 430 przestępstw, natomiast w 2012 roku było ich 561. Na naszym terenie było o 245 przestępstw mniej w ciągu trzech lat. Tak wysoki spadek ilości przestępstw kryminalnych z dynamiką 56,33% sytuuje brzezińskich policjantów wśród najlepszych w województwie. „Należy uznać te wyniki za bardzo satysfakcjonujące” – dodaje Cezary Petrus. Jest to m.in. efekt codziennej prewencyjnej i kryminalnej służby ukierunkowanej na eliminowanie i zapobieganie sytuacjom mogącym wygenerować popełnianie przestępstw.
Policjanci wciąż rygorystycznie egzekwują zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Bardzo często przestępstwa przeciwko życiu bądź zdrowiu są popełniane przez osoby spożywające alkohol w tego typu miejscach, bądź osoby te same stają się ofiarami przemocy. Brak środków na dalszy zakup alkoholu bądź tzw. „pijacka fantazja” skłania do popełnienia przestępstw. Istotne są też zatrzymania tzw. „opiekuńcze ” – osób znajdujących się w stanie upojenia alkoholowego. Osoby takie najczęściej dowożone były do miejsc zamieszkania, w nielicznych przypadkach trafiały do Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi bądź do Policyjnej Izby Zatrzymań. Pomocy w tym zakresie udziela także schronisko brzezińskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. W stosunku do tych osób Policja kieruje wnioski o ukaranie za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej.
Policjanci stosują zasadę braku tolerancji dla wykroczeń uciążliwych społecznie, na które nie ma przyzwolenia mieszkańców. Prewencyjne legitymowanie, patrolowanie miejsc i rejonów zagrożonych sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców oraz porządkowi publicznemu. Policjantom bardzo zależy na poczuciu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, dlatego reagują na wszelkie istotne dla bezpieczeństwa informacje i uwagi mieszkańców.
Skutkiem bieżących, dobrze planowanych działań jest spadek ilości przestępstw rozbójniczych – 9 w 2012 roku, 3 w 2013 r. i 2 w 2014 roku. W minionym roku policjanci wykryli sprawców tych dwóch przestępstw, osiągając 100% wykrywalność.
Spadła również ilość bójek i pobić – 5 w 2012 r., 4 w 2013 i 3 w 2014 roku. Wykryto dwa takie przestępstwa. Spadła również ilość przestępstw – uszczerbek na zdrowiu. Takich przestępstw odnotowano w całym 2014 r. tylko 8, ze 100% wykrywalnością.
Wyraźnie spadła również ilość kradzieży z włamaniem. W 2012 r. było ich 98, w 2013 odnotowano 60, natomiast w 2014 r. –  tylko 44. W tej tak bulwersującej społecznie kategorii odnotowano spadek aż o 54 zdarzenia. Policjanci wykrywają co trzeciego sprawcę. Podobnie z kradzieżami cudzej rzeczy. W 2012 roku było ich 170, w 2013 r.  odnotowano 126 takich czynów, natomiast tylko 92 w 2014 r. Policjanci wciąż zajmują się zgłoszeniami kradzieży drobnych osobistych przedmiotów – telefonów komórkowych, portfeli, portmonetek, dokumentów osobistych – często związanych z niefrasobliwością ich właścicieli. Policja apeluje o należytą opiekę nad rzeczami osobistymi. Często przedmiotem zaboru stają się damskie portmonetki, telefony komórkowe, dowody osobiste kradzione z damskich torebek. Zdarza się pozostawianie rzeczy osobistych bez opieki w miejscach publicznych, sklepach, lokalach , pomieszczeniach ogólnodostępnych. Natomiast zmalała w sposób istotny liczba kradzieży kieszonkowych na targowisku w Brzezinach oraz w Jeżowie. Patrole prewencyjne również ze strażnikiem miejskim/gminnym oraz patrole operacyjne – naszych kryminalnych, znacznie ograniczyły przypadki tak dolegliwych kradzieży „rynkowych”.
Wciąż na terenie powiatu odnotowujemy kradzieże „złomowe”. Narzędzia rolnicze – pozostawiane za budynkami gospodarczymi, stodołami – stają się łatwym łupem. Również zdarzają się włamania do „pustostanów” celem kradzieży przewodów elektrycznych, grzejników – zrywanych ze ścian bądź innego metalowego wyposażenia, np. młynów. Pozostaje wciąż aktualne pytanie o moralność osób skupujących tego typu przedmioty metalowe.
Spadła ilość kradzieży pojazdów – z 12 w 2013 r. do 6 w 2014 roku. Znacznie mniej było także uszkodzeń rzeczy. W 2012 r. – 51, w 2013 r. – 35 takich zdarzeń, natomiast 27 w 2014 r. Policjanci ustalili co drugiego sprawcę. W poprzednich latach na terenie miasta stwierdzano dużą ilość porysowanych pojazdów, uszkodzonych lusterek, odłamanych wycieraczek, wybitych szyb itp. Obecnie nocne i weekendowe patrole ponadnormatywne finansowane ze środków miejskich prewencyjnie docierają do zagrożonych miejsc, jak parkingi czy podwórka, często zapobiegając wystąpieniu podobnych wybryków chuligańskich.
W latach 2012 - 2014 brzezińscy policjanci wykryli kilka dużych przestępstw dotyczących rozprowadzania narkotyków – ustalono wtedy sprawców, często dilerów – 45 przestępstw w 2012 roku, 25 w 2013 r. oraz 11 w 2014 r. Prowadzone są wciąż czynności ukierunkowane na zatrzymywanie dilerów narkotykowych. Rodzice, pedagodzy szkolni – powinni być szczególnie uwrażliwieni na zachowania wskazujące na możliwość używania narkotyków.
 Wzrosła aktywność policjantów związana ze zwalczaniem  przestępczości gospodarczej. W 2013 r. ujawniono 37 takich czynów, natomiast 45 w 2014 r.
Bardzo wyraźny spadek odnotowano w kategorii przestępstwa drogowe. W 2012 r. było ich 175, w 2013 r. – 119, natomiast 86 w 2014 r. W 2014 r. zatrzymano 63 nietrzeźwych kierowców. W 2013 r. było ich 104, natomiast w 2012 r. – 144. Ten spadek ilości wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów. Nietrzeźwi rowerzyści obecnie odpowiadają jako sprawcy wykroczeń.
Istotny wpływ na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców mają prewencyjne służby ponadnormatywne  finansowane przez władze samorządowe miasta Brzeziny oraz gminy Jeżów. Przekazywane corocznie samorządowe środki finansowe pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa w porach zwiększonego zagrożenia, tj. w weekendowe wieczory i noce oraz dni „rynkowe”. Również władze gmin Rogów i Brzeziny korzystają z tej ustawowej możliwości – dodatkowego zadbania o swoich mieszkańców i  przekazują środki finansowe na takie służby. Dzięki tej formie finansowania w 2014 roku funkcjonariusze KPP w Brzezinach oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – w ramach czasu wolnego zrealizowali dodatkowo ponad 500 służb prewencyjnych.
Bezpośredni kontakt z mieszkańcami, rozmowy z patrolującymi policjantami, konkretne uwagi i wskazówki mieszkańców przekazywane ich przełożonym – skutkują zapobieganiem popełnianiu czynów zabronionych oraz zadowoleniem mieszkańców oraz władz samorządowych.
Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 70% respondentów uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 90% twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnim dwudziestoleciu. 72,4% Polaków dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (Polskie Badanie Przestępczości) podczas gdy wg badań EUROSTATU opublikowanych w zeszłym roku, tylko 6,4% Polaków obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu. Stawia to Polskę, wspólnie z Litwą, na drugim miejscu wśród najbezpieczniejszych państw UE.
 Brzezińscy policjanci wciąż utrzymują na wysokim poziomie wykrywalność. W 2012 roku osiągnęli wykrywalność na poziomie 69,6% w stosunku do wskaźnika wojewódzkiego – 62,5%. W 2013 roku odnotowano wzrost wykrywalności – do poziomu 70.17%, przy wskaźniku w województwie 62,20%. W 2014 r. brzezińska policja osiągnęła poziom 68,94% przy wskaźniku wojewódzkim – 60,36%.
Aż w 7 przypadkach na 10 brzezińscy policjanci ustalają sprawców i wykrywają popełniane przez nich przestępstwa. Blisko co trzeci sprawca jest zatrzymywany na gorącym uczynku bądź po pościgu. Podobnie wysoki poziom utrzymali w wykrywalności przestępstw typowo kryminalnych: 57,9% w 2012 w KPP w Brzezinach, w stosunku do 50,2% w całym województwie. W 2013 roku nastąpił dalszy wzrost wykrywalności – 60.65%, przy wskaźniku KWP – 50.55%. W 2014 r. był to poziom 57,19% przy wojewódzkim – 49,76%.
Wciąż potwierdza się teza o wysokim zagrożeniu policjantów na służbie – częste są przypadki popełniania przestępstwa na szkodę policjantów brzezińskiej komendy, tj. naruszenia nietykalności, znieważania, groźby i stosowanie przemocy.
Dzięki dużemu zaangażowaniu, inicjatywie, pomysłowości i rzetelności w realizacji codziennych obowiązków, aktywnej współpracy z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu brzezińskiego w 2014 roku na tak wysokim poziomie.
Przekazujmy wszelkie istotne dla bezpieczeństwa i porządku publicznego uwagi i spostrzeżenia policjantom.
(Publikacja-Brzeziński Informator Samorządowy nr 5 z dnia 4 lutego 2015)
Image

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 339
Szukaj
Gościmy
Bezpieczna Woda
Bezpieczna woda
Kieruj się rozsądkiem
kieruj
KOCHAM NIE BIJĘ
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO BYC SZCZĘŚLIWE
LINKI
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 Obraz

 ITAKA

 Obraz

 Bezpieczna Szkoła

Obraz

 

Obraz

 

Dopalacze

 

Obraz

 

Obraz
Obraz