Aktualności
wtorek, 03 maj 2016
 
 

Aktualności
Trwa długi majowy weekend 2016 roku Drukuj E-mail
ImageWiele osób już wyjechało albo nosi się z takim zamiarem. Aby na wypoczynek dojechać bez uszczerbku, na drogach województwa łódzkiego, pracuje wielu policjantów, którzy pomagają zapewnić bezpieczeństwo podczas podróży. Wzmożone policyjne działania trwają od wczesnych godzin rannych 29 kwietnia 2016 roku. Od tego czasu do 2 maja do godziny 11:00 policjanci odnotowali na terenie województwa łódzkiego 27 wypadków, w których zginęły dwie osoby a 37 zostało rannych.
Czytaj całość...
 
BRZEZIŃSCY POLICJANCJI KOLEJNY ROK NAJLEPSI W GARNIZONIE ŁÓDZKIM Drukuj E-mail
                                Stan bezpieczeństwa w powiecie brzezińskim w I kwartale  2016 roku

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach- wciąż  najlepsi w garnizonie łódzkim w wykryciu sprawców przestępstw. Bardzo dobra praca wykrywcza z 2015 roku – jest kontynuowana – mówi  z zadowoleniem Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach C.Petrus , podsumowując wyniki służby w I kwartale 2016 roku.

Brzezińscy policjanci – w okresie styczeń / marzec 2016 roku ustali i wykryli sprawców aż 192 przestępstw. W tym czasie na terenie powiatu brzezińskiego stwierdzono popełnienie  tylko 211 przestępstw , natomiast w tym okresie 2015 roku takich przestępstw było – 471. Bardzo dobra praca prewencyjna i dochodzeniowo- operacyjna skutkuje osiągnięciem najlepszego w województwie łódzkim wskaźnika wykrywalności – 91% . Bezpośrednio za naszymi policjantami uplasowali się policjanci z KPP Wieruszów i KPP Radomsko. Średnia wykrycia dla całego województwa – to 70,8%.Pierwsze miejsce w całym garnizonie łódzkim, z tak dobrym wynikiem  -  to wyjątkowe osiągnięcie dla jednostki policji szczebla powiatowego – zwłaszcza tej najmniejszej w garnizonie łódzkim.
Aż w 9 przypadkach na 10 brzezińscy policjanci ustalają sprawców i wykrywają popełnione przez nich przestępstwo. Blisko co trzeci sprawca jest zatrzymywany , już na gorącym uczynku bądź pościgu.
Podobnie wysoki poziom policjanci KPP w Brzezinach  utrzymali w wykrywalności przestępstw typowo kryminalnych : 90,1%, w stosunku do 64,9% w całym województwie.
Nasi policjanci wykryli łącznie 154 przestępstwa kryminalne ze 171 przestępstw stwierdzonych. W zeszłym roku wykrywali 7 na 10 sprawców , w tym kwartale już zatrzymywali 9 na 10 ! Z tak dobrym wynikiem dali się wyprzedzić tylko policjantom z KPP w Wieruszowie.

W okresie styczeń / marzec zatrzymali sprawców wszystkich 6 rozbojów odnotowanych w powiecie brzezińskim. Wykrywalność 100 % ! Podobnie w kategorii bójka/pobicie ustalili sprawców 2 przestępstw. Również wszystkie przestępstwa -6 tzw. Uszczerbek na zdrowiu zostały wykryte. W tych kategoriach – również 100% wykrycia!
Od kilku lat brzezińscy policjanci odnotowują wzrost kradzieży dotyczących mienia.                 

W I kwartale 2016r , było 37 kradzieży z włamaniem , w zeszłym roku w tym okresie było ich 21. Z tym wzrostem nasi policjanci sobie bardzo dobrze poradzili , wykrywając 33 przestępstwa w tym roku. Z wykrywalnością 89,2% - byli znowu najlepsi w województwie. Średnia dla garnizonu łódzkiego to – 44,7%. Komendant C.Petrus nie kryje zadowolenia z tak dobrych wyników - w zwalczaniu tak społecznie dolegliwej kategorii przestępstw. Wynik ten wskazuje na wyjątkowe zaangażowanie , tak w pracy operacyjnej jak i procesowym udokumentowaniu przestępstw. Sprawy te z reguły są dowodowo trudne  i dlatego wynik brzezińskiej komendy jest wyjątkowy , nie tylko w skali  województwa .
Podobnie bardzo dobra sytuacja jest w kategorii kradzieży cudzej rzeczy – 69,2% , przy wojewódzkiej 48,7%. Nasi policjanci wykryli sprawców aż 18 przestępstw na 26 stwierdzonych.

Dobra sytuacja jest również  z wykryciem przestępstw – uszkodzenie rzeczy.  Na terenie powiatu brzezińskiego wykryto 62,5% przestępstw , natomiast na terenie garnizonu – 41,1%. Policjanci – w tej trudnej dowodowo kategorii ustali , często zatrzymując na gorącym uczynku sprawców 5 przestępstw na 8 stwierdzonych.
Policjanci z KPP w Brzezinach perfekcyjnie zwalczają przestępczość przeciwko mieniu.
W kategorii 7 społecznie uciążliwych przestępstw – z wynikiem 82,4 % osiągnęli najlepsze     I miejsce w województwie , średnia wojewódzka to –  50,3 %. Wykrycie i zatrzymanie 8 z 10 przestępstw w kategoriach : rozboju , pobicia, kradzieży , włamania ,kradzieży pojazdu , uszkodzeniu rzeczy , uszczerbku na zdrowiu – bardzo dobrze świadczy o  brzezińskich policjantach. Aż   - w 70 przestępstwach ustalono sprawców – na 85 przestępstw! Znacząca ilość to zatrzymania w trakcie  bądź  bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Taka służba daje naprawdę dużą satysfakcję – mówią brzezińscy policjanci.

Tak dobre wyniki i oceny -  to m.in. efekt codziennej   prewencyjnej i kryminalnej  służby ukierunkowanej na eliminowanie – zapobieganie sytuacjom  mogącą wygenerować popełnianie przestępstw.
Policjanci wciąż  rygorystycznie egzekwują zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.  Często  przestępstwa przeciwko życiu  bądź zdrowiu są popełniane przez osoby spożywające alkohol w tego typu miejscach bądź osoby te , same stają się ofiarami przemocy. Brak środków na dalszy zakup alkoholu bądź tzw.  „ fantazja/okazja ” skłania do  popełnienia czynów zabronionych. Istotne są też doprowadzenia  tzw. „opiekuńcze ” – osób znajdujących się w stanie upojenia alkoholowego. Osoby takie najczęściej dowożone były do miejsc zamieszkania , w nielicznych przypadkach trafiały do Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi bądź do Policyjnej Izby Zatrzymania. W stosunku do tych osób Policja kieruje wnioski o ukarania do sądu w Brzezinach za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej.
Policjanci stosują zasadę braku tolerancji dla wykroczeń uciążliwych społecznie , na które nie ma przyzwolenia mieszkańców. Zakłócanie spokoju , porządku publicznego , spoczynku nocnego, używanie nieprzyzwoitych słów publicznie i w miejscach publicznych, śmiecenie , przewracanie koszy i  nieobyczajne wybryki – wciąż spotykają się ze  reakcją i częstą represją  policjantów. W wymiernej efektywności  tych działań nasi policjanci też należą do najlepszych w garnizonie łódzkim. Konsekwentne prewencyjne legitymowania osób , patrolowanie miejsc  zagrożonych , bezpośrednio sprzyja  bezpieczeństwu mieszkańców . Policjantom bardzo zależy na poczuciu bezpieczeństwa w miejscach publicznych , w pobliżu miejsca zamieszania naszych mieszkańców. Efektywnie reagują na wszelkie istotne dla bezpieczeństwa  informacje i uwagi .
W latach  2012- 2015  brzezińscy policjanci zrealizowali kilka dużych spraw dotyczących rozprowadzania narkotyków – ustalono wtedy sprawców , często dilerów -45 przestępstw .  W  2015r  10 osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw. W I kwartale 2016 roku , już wykryto 28 spraw narkotykowych !
Wciąż prowadzone są  czynności ukierunkowane na zatrzymywanie dilerów narkotykowych. Rodzice , pedagodzy szkolni – powinni być szczególnie uwrażliwienie na zachowania wskazujące na możliwość używania narkotyków.
Wzrosła aktywność policjantów związana ze zwalczaniem  przestępczości gospodarczej.
W analizowanym okresie wykryto sprawców – 9 przestępstw . W ciągłym zainteresowaniu pozostaje przestępczość tzw. akcyzowa. Policjanci wciąż ostrzegają przed oszustwami internetowymi , zauważalny jest ich stały wzrost.
Wciąż potwierdzana jest  teza o wysokim  zagrożeniu policjantów  w służbie – wciąż częste są  przypadki  ataków  na  policjantów brzezińskiej komendy tj. naruszenia nietykalności , znieważania , groźby i  stosowanie bezpośredniej przemocy.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców są  prewencyjne służby ponadnormatywne  finansowane przez władze samorządowe miasta  Brzeziny . Przekazywane corocznie samorządowe środki finansowe pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa w  porach  zwiększonego zagrożenia tj. w weekendowe wieczory i noce  oraz dni „ rynkowe”. Służby ponadnormatywne na ulicach Brzezin , pojawiły się już w lutym. Przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.
Bezpośredni kontakt z mieszkańcami ,rozmowy z patrolującymi policjantami , konkretne uwagi i wskazówki mieszkańców przekazywane ich przełożonym – skutkują zapobieganiem popełnianiu czynów zabronionych oraz zadowoleniem mieszkańców oraz władz samorządowych. Dlatego też w 2015roku  , w gminach najbardziej oddalonych od Brzezin zostały otwarte : Punkt Przyjęć Interesantów w Jeżowie i w Dmosinie. Hasło -  „SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA” – ma wymierny, lokalny pozytywny , efekt. Policjanci zapraszają na dyżury terenowych dzielnicowych.  W Dmosinie – wtorek , godzina 10-12. W Jeżowie – środa  , godzina 9- 11.

Dzięki dużemu zaangażowaniu  , inicjatywnie , pomysłowości  rzetelności  w realizacji codziennych obowiązków brzezińskich policjantów , aktywnej współpracy z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi  możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu brzezińskiego   – na tak wysokim poziomie – z zadowoleniem stwierdza insp. Cezary Petrus.
Przekazujmy wszelkie istotne dla bezpieczeństwa i porządku publicznego uwagi i spostrzeżenia policjantom .
Nie bądź  bierny -REAGUJ , dzwoń do KPP w Brzezinach ( tel. 997 , 112 , 46 8740330).
Pamiętajmy- „ Bezpieczeństwo nasze i naszego otoczenia – TO NASZA  WSPÓLNA SPRAWA”.

Źródło: Brzeziński Informator Samorządowy nr 16 (654)

 
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PIELGRZYMÓW Drukuj E-mail
W dniu 26.04.2016r w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach odbyło się spotkanie zespołu do koordynacji działań związanych z przygotowaniem zabezpieczenia przedsięwzięć na terenie powiatu brzezińskiego, zaplanowanych w ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży- Kraków 2016 oraz Dni Diecezji. W posiedzeniu brało udział ścisłe kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach z Komendantem insp. Cezarym Petrusem na czele, Starosta Edmund Kotecki, Dziekan ks. Marek Balcerak, Z-ca Burmistrza Miasta Brzeziny Justyna Nowak, Komendant Straży Miejskiej w Brzezinach Jolanta Sikorska, Dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Ewa Kalińska , przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z Komendantem st. bryg. Jarosławem Tomaszewskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach Elżbieta Szklarek, przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzezinach Ryszard Kuląg oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Brzezinach Krzysztof Czułno. Celem spotkania było nakreślenie planu organizacyjnego przedstawicielom podmiotów zaangażowanych w organizację uroczystości kościelnych na terenie dekanatu i powiatu brzezińskiego, poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Omówiono rozlokowanie przewidywanej 250 osobowej liczby pielgrzymów. Wszyscy uczestnicy posiedzenia, zgłosili pełną gotowość i zaangażowanie, nie wnosząc zastrzeżeń natury organizacyjnej.
Image 
 
Bezpieczeństwo motocyklistów- kilka porad dla wszystkich Drukuj E-mail
ImagePrzyszła wiosna - startuje sezon motocyklowy. Brzezińscy policjanci przypominają kilka porad, które zapewnią bezpieczeństwo nie tylko motocyklistom ale i wszystkim użytkownikom dróg. Tylko w ubiegłym roku w województwie łódzkim doszło do 164 (3 w powiecie brzezińskim) wypadków z udziałem kierowców jednośladów, w których 153 (2 w powiecie brzezińskim) zostało rannych a 11 (1 w powiecie brzezińskim) osób zginęło.
 
Główną przyczyną tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz  niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.
Motocykliści, którzy przestrzegają zasad bezpiecznej jazdy uważają opinie krążące o ich środowisku za bardzo krzywdzące. Wskazują jednocześnie, że większość kierujących motocyklami to prawdziwi pasjonaci, dla których przejażdżka jednośladem to forma relaksu i okazja do spotkań z przyjaciółmi. Przyznają jednak, że tak, jak w każdej grupie, tak i wśród nich znaleźć można tzw. czarne owce.

Czytaj całość...
 
POWIATOWE ELIMINACJE TURNIEJI BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Drukuj E-mail
W dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 09.00 w Szkole Podstawowej w Jeżowie odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, promującego wśród dzieci i młodzieży tematykę związaną z bezpieczeństwem na drogach, którego organizatorami są m.in. Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Należy zauważyć, że nie bez znaczenia również było zaangażowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżowie Pani  Lucyny Klemba, która goszcząc nas w swojej szkole udostępniła pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia zawodów.
        Organizacją Turnieju na terenie powiatu brzezińskiego zajmowali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Piotr Kryźba, oficer prasowy sierż. szt. Mariusz Chmiel oraz sierż. szt. Artur Nogalski, których wspierali- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Brzezinach Zbigniew Lechański i przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Elżbieta Budka.

        W eliminacjach powiatowych w odniesieniu do szkół podstawowych, w każdej z drużyn wystąpiły 3 osoby reprezentujące swoje szkoły. Podobnie było w przypadku gimnazjów, gdzie drużyna składała się z tej samej ilości osób. Turniej składał się z dwóch części – teoretycznej, w trakcie  której uczestnicy wypełniali test wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz praktycznej, w trakcie której uczestnicy wykazywali się umiejętnościami jazdy na rowerze po torze przeszkód. W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono zwycięzców turnieju, którzy będą reprezentowali powiat brzeziński w eliminacjach wojewódzkich.

Image 

Najlepsi w kategorii szkół podstawowych okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 2 w Brzezinach (Mateusz Gwiazda, Mateusz Konwiński i Maciej Zieliński) Drugie miejsce na podium zajęli uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową w Jeżowie (Adrian Adamczyk , Krystian Janowski i Adam Kubicz) natomiast Szkołę Podstawową w Rogowie, która zajęła trzecie miejsce reprezentowali (Kacper Goździński, Katarzyna Jedynak i Piotr Leśniewski). W kategorii gimnazjów uczniowie reprezentujący Gimnazjum w Dmosinie (Nikodem Czubak, Mateusz Kaczmarski i Cyprian Łuczak) zajęli I miejsce. Za nimi na II miejscu podium uplasowali się uczniowie reprezentujący Gimnazjum w Jeżowie (Bartłomiej Meszka, Dominik Janowski i Dawid Chruściel). Gimnazjum w Brzezinach zajęło  III miejsce, a reprezentowane było przez (Kamila Dziubek, Jana Mędrego i Jakuba Jastrzębowskiego).

Image
        Po zakończeniu turnieju uczestnicy otrzymali z rąk Starosty Powiatowego w Brzezinach Edmunda Koteckiego nagrody ufundowane przez Policję, Starostwo Powiatowe w Brzezinach oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Były to m.in. zestawy muzyczne dla drużyn, które zajęły miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach, książki, albumy,  kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, oraz maskotki i gadżety. Szczególnie wyróżniono drużyny zajmujące najwyższe podium w danej kategorii szkolnej, gdyż otrzymały one specjalną statuetkę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach i puchary z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju, jako zwycięzcom dbającym o swój rozwój i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Image 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 470