Aktualności
wtorek, 13 październik 2015
 
 

Aktualności
sukces brzezińskich kryminalnych Drukuj E-mail

Brzezińscy policjanci zabezpieczyli blisko 833 litry spirytusu oraz 11 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy. 52-latek, który zajmował się przestępczym procederem naraził Skarb Państwa na straty w wysokości około 54 tysięcy złotych.

Image 

Czytaj całość...
 
POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU Drukuj E-mail
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późniejszymi zmianami) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach udostępniane są następujące środki wspierające komunikowanie się:
1.    poczta elektroniczna:    Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
2.    faks:                          46 874 03 48
3.    platforma ePUAP:        adres skrytki / POLICJA_BRZEZINY
4.    strony internetowe:    http://www.brzeziny.policja.gov.pl  
Pomoc osoby przybranej
Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 182 poz. 1228).
 
Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.
 
Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach  zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późniejszymi zmianami).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
- wysyłając wiadomość  na adres poczty elektronicznej: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
- przesyłając informację faksem pod numer 46 874 03 48
- dzwoniąc pod numer 46 874 03 30
- składając pisemny wniosek w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach
W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:
1.    imię i nazwisko osoby uprawnionej,
2.    imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
3.    rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),
4.    propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),
5.    kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
6.    preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. O terminie i miejscu spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

Zgłoszenia będą rozpatrywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 
MEDIACJA PRAWEM KAŻDEGO Drukuj E-mail

Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października 2015 roku , a Tydzień Mediacji Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w dniach od 12 do 17 października 2015 roku. Po raz kolejny w działania te angażuje się Polska Policja.    
Policjanci z województwa łódzkiego będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia Mediacji w siedzibach Komend Powiatowych/Miejskich Policji./informacja na stronach internetowych poszczególnych jednostek/.

    Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Czytaj całość...
 
TYDZIEŃ MEDIACJI Drukuj E-mail
W dniach 12-17 października 2015 roku odbędą się działania na rzecz promowania postępowania mediacyjnego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z innymi podmiotami.         
     Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji. Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem. Ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż. W postępowaniach karnych zarówno pokrzywdzonemu jak i podejrzanemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z drugą ze stron (o czym mówi art. 23a Kodeksu Postępowania Karnego).
      W związku z zaproszeniem Ministerstwa Sprawiedliwości do włączenia się w tą inicjatywę również Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach dyżur telefoniczny podczas Tygodnia Mediacji w dniach 12-17 października 2015 roku w godzinach 8:00-16:00 będzie pełnił pod nr (46) 874 03 14 Naczelnik Wydziału Kryminalnego nadkom. Przemysław Potasiak.  

 
POLICYJNE PLONY NA DOŻYNKACH W ROGOWIE Drukuj E-mail
Image
13 września 2015 r. w Rogowie odbyły się Gminno – Powiatowe Dożynki w Rogowie. Obok bogato przystrojonej sceny, stołów sołeckich oraz barwnych stoisk pięknie prezentował się namiot Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach z ogromnym tematycznym banerem „Wstąp w szeregi Policji”. Policjanci zachęcali gości biorących udział w uroczystych obchodach do skorzystania z oferty podjęcia służby w Policji, rozdawali ulotki informacyjne oraz kwestionariusze osobowe. Aktywnie uczestniczyli w spotkaniu dożynkowym przedstawiając kandydatom warunki wstąpienia do Policji, jak również przypominali, jakie kryteria musi spełniać kandydat.
Image 
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 380
Szukaj
Gościmy
Odwiedza nas 3 gości
Bezpieczna Woda
Bezpieczna woda
Kieruj się rozsądkiem
kieruj
KOCHAM NIE BIJĘ
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO BYC SZCZĘŚLIWE
LINKI
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 Obraz

 ITAKA

 Obraz

 Bezpieczna Szkoła

Obraz

 

Obraz

 

Dopalacze

 

Obraz

 

Obraz
Obraz