Aktualności arrow Aktualności
środa, 28 styczeń 2015
 
 
Aktualności
Bezpieczeństwo na powiatowych drogach w 2011 roku okiem brzezińskiej policji Drukuj E-mail

Priorytetem w pracy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z uwagi na tranzytowe usytuowanie powiatu, ilość i
jakość  dróg o znaczeniu ponadlokalnym, brak obwodnicy Brzezin – w 2011 roku w KPP
w Brzezinach prowadzone były intensywne działania ukierunkowane na bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu drogowego. Szczególną uwagą objęto tzw. „niechronionych”
uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów. W działania zaangażowano nie tylko funkcjonariuszy Zespołu Ruchu Drogowego
KPP w Brzezinach, ale także funkcjonariuszy prewencji oraz Wydziału Kryminalnego. 
Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach uzyskano wsparcie funkcjonariuszami Komisariatu Autostradowego KWP w Łodzi, którzy w wybranych terminach pełnili służbę na drogach wojewódzkich oraz drodze krajowej K72 przebiegającej
przez powiat brzeziński. Uzyskano też wsparcie funkcjonariuszami Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. W szkołach prowadzone były pogadanki dotyczące bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Podczas codziennej służby policjanci edukują uczestników ruchu
drogowego, pouczając ich o bezpiecznym zachowaniu na drodze.
Na terenie powiatu brzezińskiego służby ruchu drogowego w ramach cyklicznych akcji dokonywały kontroli stanu technicznego oraz sposobu przewożenia osób przez pojazdy prywatnych przewoźników.

Czytaj całość...
 
Zakończyła się licytacja WOŚP - lot śmigłowcem policyjnym nad Łodzią. Drukuj E-mail
9 stycznia 2012 roku o 12.00 zakończyła się licytacja lotu śmigłowcem policyjnym w ramach
WOŚP.


Przedmiot licytowany: Lot nad Łodzią policyjnym śmigłowcem


Zwycięzca licytacji będzie miał możliwość uczestniczenia w locie śmigłowcem
policyjnym nad miastem (czas trwania: około pół godziny).
Zwycięzca będzie mógł również wskazać imiennie dwie dodatkowe osoby, które wezmą
udział w locie.
Start i lądowanie odbędzie się na lądowisku policyjnym na terenie Oddziału Prewencji
Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71.              * Aby skorzystać z nagrody osoby korzystające z lotu są zobowiązane do
posiadania polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW).
              * Jednocześnie niezbędne będzie podpisanie przez ww. osoby
oświadczenia dotyczącego zachowania zasad bezpieczeństwa.
              * Licytować mogą osoby pełnoletnie.
              * Termin realizacji przedsięwzięcia zostanie uzgodniony w porozumieniu
ze zwycięzcą licytacji po zakończeniu aukcji.


 
Nowe legitymacje policyjne Drukuj E-mail

Od 1 stycznia 2012 roku będą obowiązywać nowe wzory legitymacji policyjnych. Wyglądem przypominają te dotychczas używane, mają jednak więcej zabezpieczeń. Policjanci będą się nimi posługiwać przez trzy kolejne lata.

Już niebawem polscy policjanci będą odbierać nowe legitymacje służbowe. Będą się nimi posługiwać do końca 2014 roku. Aktualnie posiadane przez funkcjonariuszy dokumenty tracą ważność z końcem tego roku.

Nowe dokumenty są zbliżone wyglądem do tych, które obowiązują aktualnie. Mają formę karty wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu o formacie zbliżonym do kart płatniczych czy dowodów osobistych. Posiadają beżowo-niebieskie tło z widocznymi powtarzającymi się napisami POLICJA.

W części awersowej obok zdjęcia funkcjonariusza znajduje się godło państwowe, nazwa miejsca pełnienia służby oraz gwiazda policyjna. Poniżej gwiazdy zapisana jest data ważności – 31.12.2014. Pod zdjęciem policjanta umieszczone są jego numer identyfikacyjny, imię i nazwisko oraz stopień.

Rewersowa strona legitymacji posiada duży złoty napis POLICJA, wizerunek twarzy policjanta oraz numer legitymacji. Beżowo-niebieskie tło znajduje się tylko po prawej stronie.

Zastosowane zabezpieczenia, takie jak hologram, farba zmienna optycznie czy druk wypukły, chronią nowe legitymacje służbowe policjantów przed podrobieniem i przerobieniem. 

 Image  Image

 
Bezpieczna zabawa sylwestrowa Drukuj E-mail

ImageZbliżający się okres noworoczny tradycyjnie jest związany z różnego rodzaju środkami pirotechnicznymi. Aby zabawa z fajerwerkami była przyjemnością, muszą być one używane w sposób odpowiedzialny .

Zawsze pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa:

• kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków


• fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu
• do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych
• korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar
• fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się
• pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska
• oddalmy się na co najmniej 10 m. od odpalanego fajerwerku
• huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów
• szczególnie uważajmy na dzieci - fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe
•osobie, która sprzedaje materiały pirotechnicze  osobom niepełnoletnim grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat dwóch.
Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i prawa lokalnego – w postaci uchwał rad gmin czy zarządzenia wojewody. W art. 51 k.w. opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. Zgodnie z k.w., sprawcy grozi mandat karny lub/i wniosek o ukaranie do sądu - grzywna do 5 tys. zł. Przepisy prawa lokalnego w formie zarządzenia wojewody lub uchwały rady gminy wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków, tj. np. w Sylwestra i Nowy Rok.
Ustawa z 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi:
- art.31 § 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości,
- art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji… osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie - te nieodłączne elementy sylwestrowej zabawy powinny być kupowane po głębokim przemyśleniu. Jeśli materiały pirotechniczne spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz są używane zgodnie z instrukcją - nie stanowią zagrożenia.
Na co należy zwracać uwagę przy zakupie i odpalaniu fajerwerków.
Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:
- obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych -pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,
- elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,
- wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,
- petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia,
- dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.
Używanie niezgodnie z instrukcją mogą być przyczyną wielu kłopotów, a w wielu wypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia.

Reasumując :
- sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
- fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
- pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,
- kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.
Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.

źródło: KWP w Łodzi

 
<< « start < wstecz 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 181 - 184 z 334
Szukaj
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Bezpieczna Woda
Bezpieczna woda
Kieruj się rozsądkiem
kieruj
KOCHAM NIE BIJĘ
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO BYC SZCZĘŚLIWE
LINKI
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 Obraz

 ITAKA

 Obraz

 Bezpieczna Szkoła

Obraz

 

Obraz

 

Dopalacze

 

Obraz

 

Obraz
Obraz