Aktualności arrow Aktualności
środa, 04 maj 2016
 
 

Aktualności
Debata społeczna Drukuj E-mail

Image

06 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeziny odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu brzezińskiego.  Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach insp. Krzysztofa Wdowiaka przybyła kadra kierownicza Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu brzezińskiego oraz kadra i strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Na wstępie Komendant Wdowiak przybliżył ideę i cele organizowanych debat społecznych:
- ograniczenie zjawisk budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia;
- badanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
-włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym;
- funkcja informacyjna – prezentacja kompetencji Policji.

Image

Następnie poprzez prezentację multimedialną przedstawiono analizę przestępczości oraz realizację zadań prewencyjnych i z zakresu ruchu drogowego na terenie podległym KPP w Brzezinach. Szczególnie kompleksowo została omówiona kwestia bezpieczeństwa na drogach osób niechronionych ( piesi, rowerzyści, motorowerzyści ) oraz zagrożenia powodowane przez nietrzeźwych kierujących.
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Dariusz Kurek omówił tematykę związaną z pojazdami uprzywilejowanymi. Temat ten wywołał szczególne zainteresowanie i żywiołową dyskusję zainteresowanych strażaków. Poruszono również kwestię współpracy służb w obsłudze różnych zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych. Zainteresowanie uczestników wzbudziła tez problematyka przemocy domowej i sporządzania niebieskich kart.

Image


W trakcie dyskusji zainteresowane osoby poruszały tematy związane z bezpieczeństwem mieszkańców, w tym dzieci i osób starszych, zdefiniowano zagrożenia i problemy występujące w bliskiej okolicy oraz odniesiono się do działalności brzezińskich policjantów. Zaprezentowane wyniki, dane statystyczne oceniono jako satysfakcjonujące, przekładające się na wysokie zaufanie społeczne i wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
W trakcie debaty wypracowano wnioski  przydatne w dalszej pracy KPP w Brzezinach.
Była to już 4 debata społeczna zorganizowana z inicjatywy insp. K. Wdowiaka na terenie powiatu brzezińskiego. Bezpośredni kontakt ze społeczeństwem w trakcie tego typu spotkań, wypracowywane wnioski oraz zdarzające się zastrzeżenia i uwagi ułatwiają określanie priorytetów służby brzezińskich policjantów.
 
 W trakcie debaty przez strażaków  KP PSP w Brzezinach w przybliżona została tematyka związana z bezpieczeństwem publicznym i w miejscach zamieszkania, bezpośrednio odnosząca się do działań straży pożarnej. Przybliżono zagrożenia związane z czadem.

Image

Uczestnicy debaty na zakończenie wypełnili anonimowe ankiety, w których pozytywnie podsumowali przebieg i realizację tego typu spotkania.

Image

Image

 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Drukuj E-mail

Image

Instytutu Psychologii Zdrowia przypomina o trwającej VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".

Celem konkursu jest: :

- promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;

- podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;

- zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji  można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php,
a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121
Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2014 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu. Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia "Niebieska Linia", patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2014 roku. Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2014 roku, podczas obchodów Dnia Policji.

 
ZBIÓRKA KRWI Drukuj E-mail

Image

*dla rannych policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi*

Szanowni Państwo, apelujemy o pomoc dla policjantów Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, którzy 15 lutego 2014 roku podczas służby ulegli groźnemu wypadkowi drogowemu. Obaj, pomimo przeprowadzonych licznych operacji chirurgicznych, walczą w szpitalu o życie.

Zwracamy się do wszystkich osób o oddawanie krwi (bez względu na grupę), niezbędną do dalszego etapu leczenia policjantów. Krew można oddawać w Regionalnym Centrum /Krwiodawstwa// /i Krwiolecznictwa w Łodzi, przy ul.Franciszkańskiej 17/25.* *

W przypadku oddawania krwi prosimy o dopisek:* *"dla** **Andrzeja Biegańskiego**" **lub "dla Mateusza Klimczaka", pacjentów Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika.

 
Czujemy się bezpieczni Drukuj E-mail

70 proc. badanych uznało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie – informuje „Rzeczpospolita”, powołując się na badania CBOS-u. Ten wynik należy do najwyższych w całym okresie III RP. Jest to kolejne badanie, które pokazuje, że ludzie w Polsce czują się spokojnie i bezpiecznie.

70 proc. badanych przez CBOS, jak podaje dzisiejsza „Rzeczpospolita”,  uznało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Zwrócono też uwagę, że poziom poczucia bezpieczeństwa należy do najwyższych w całym okresie III RP. Najgorsze oceny CBOS notował w 2001 r., gdy 81 proc. badanych nie miało poczucia bezpieczeństwa. Od tamtej pory oceny stanu bezpieczeństwa się poprawiały. W 2007 r. po raz pierwszy większość zyskali respondenci pozytywnie oceniający stan bezpieczeństwa. Przekonanie, że Polska jest krajem bezpiecznym, przeważa we wszystkich grupach społeczno-demograficznych.

Jest to kolejne już badanie, które pokazuje, że ludzie w Polsce czują się bezpiecznie – inne, zeszłoroczne, wskazuje, że 89 proc. Polaków uznaje swoje otoczenie za bezpieczne i spokojne. Tak wysokie poczucie bezpieczeństwa respondentów w okolicy ich miejsca zamieszkania stanowi najwyższe wskazanie, licząc od końca lat 80.  Ten rekordowy wynik ściśle wiąże się z codzienną, ciężką pracą policjantów, która przekłada się na spadek przestępczości, zarówno tej poważnej, przeciwko życiu i zdrowiu, jak też tej bardzo uciążliwej społecznie, np. drobnych kradzieży.

Spadek przestępczości widać dobrze na przestrzeni ostatnich lat. Gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2003 r., kiedy dochodziło przeciętnie do 4018 przestępstw, oraz jeden dzień z 2013 r., kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła 2905, widać wyrażnie różnicę - to 1113 przestępstw mniej każdego dnia. Gdy w ten sposób porównamy liczbę przestępstw kryminalnych, to spadek wynosi 1068.

Te wyniki przenoszą się na ocenę Policji jako instytucji społecznej, co także widać w badaniach - z ostatniego, zrealizowanego przez CBOS we wrześniu 2013 r., wynika, że działalność  Policji dobrze oceniło aż 66 procent Polaków.

(„Rzeczpospolita”, PAP, CBOS / mg)

 
<< « start < wstecz 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 181 - 184 z 470