Aktualności arrow Aktualności
czwartek, 23 październik 2014
 
 
Aktualności
BEZPIECZNA SZKOŁA Drukuj E-mail

Drogie Dzieci!

Dla nas, policjantów, szczególnie ważne jest, abyście na drodze,  na podwórku, wśród swoich koleżanek
i kolegów czuli się bezpiecznie. Dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka rad, które przypomną Wam jak
bezpiecznie poruszać się po drodze, a także jak unikać zagrożeń i zachowywać się w sytuacjach niebezpiecznych.
Pamiętajcie!

N A  D R O D Z E

 Przez jezdnię przechodźcie tylko w miejscu dozwolonym!
 Nigdy nie  przebiegajcie przez jezdnię!
 Nie bawcie się w pobliżu jezdni!
 Bawcie się tam, gdzie jest bezpiecznie!                                                     

N A  P O D W Ó R K U

 Wchodzenie na teren wykopów i ruin grozi wypadkiem!
 Nie dotykajcie niewypałów i innych niebezpiecznych przedmiotów!
 Zawsze informujcie rodziców dokąd idziecie i o której wrócicie!
 Klucze zawsze noście przy sobie i chrońcie je przed dostępem obcych!
 Nie ufajcie obcym!
 Nie przyjmujcie od nich prezentów!
 Nie wsiadajcie do samochodu nieznajomego!
 Jeśli obcy próbuje zrobić Wam krzywdę-wołajcie o pomoc!
 Nie dotykajcie i nie głaskajcie obcego psa bez zgody właściciela!
 Nigdy nie drażnijcie psów, nawet jeśli są za ogrodzeniem!

W  D O M U

 Nie bawcie się ostrymi przedmiotami!
 Nie bawcie się gniazdkami z prądem!
 Zabawa z kuchenką gazową może zakończyć  się bardzo źle!
 Nie bawcie się zapałkami!
 Nie bawcie się lekarstwami z domowej apteczki!
 Nie wychylajcie się z okna lub balkonu!
 Nie otwierajcie obcym drzwi!   

P A M I Ę T A J C I E

Obcy – nieznajomy to osoba, której nie znacie, nie wiecie jak się nazywa, gdzie mieszka, czym się zajmuje,
nie wiecie jakie ma zamiary wobec Was.

UWAGA – nie wszyscy obcy mają złe intencje, jednak zawsze należy być rozsądnie nieufnym!

W   S Z K O L E

Spotkacie wiele nowych koleżanek i kolegów. Jednak pamiętajcie, nigdy nie bierzcie przykładu z dzieci, które:
Nie słuchają dorosłych
Palą papierosy, piją alkohol      
Biją lub straszą innych
Używają wulgarnych słów
Niszczą i śmiecą
Kradną


Pamiętajcie! Gdy z jakiegoś powodu nie czujecie się bezpiecznie w szkole, na podwórku, w domu,
koniecznie powiedzcie o tym dorosłemu - mamie, tacie, wychowawcy, nauczycielowi.
 
DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !
Dzieci, z uwagi na swe predyspozycje psychologiczne stanowią grupę najbardziej narażoną na
stanie się ofiarą przestępstwa czy też nieszczęśliwego wypadku. Dlatego właśnie dorośli –
mając świadomość istniejących zagrożeń – powinni wyposażyć dzieci w podstawową wiedzę 
dotyczącą zapobiegania zagrożeniom i unikania ich, a także przyjmowania właściwych postaw
zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Dlatego:

 Ustalcie z dzieckiem godziny wyjścia do szkoły oraz godziny powrotów z niej, warunki i
sposoby wzajemnego kontaktowania się w nagłych wypadkach (wyposażcie dziecko w numer telefonu
 do siebie do pracy).

 Sprawdźcie i oceńcie, jak Wasze dziecko radzi sobie z samodzielnym otwieraniem i zamykaniem mieszkania.

 Zadbajcie o właściwe przechowywanie przez dzieci kluczy.
Wybierzcie dziecku najbezpieczniejszą  trasę do szkoły, zastrzegając  jednocześnie, iż nie
 powinno ono z niej zbaczać.

 Nie pozwalajcie nosić dzieciom większych kwot pieniędzy do szkoły oraz innych wartościowych
 przedmiotów (np. telefonów komórkowych) – pozwoli to na uniknięcie niebezpieczeństwa stania
się ofiarą przemocy rówieśniczej.

 Poznajcie sposoby korzystania z internetu przez dziecko. Przyglądajcie się jak  dziecko
korzysta z internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w sieci. Starajcie się
 poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady
korzystania z sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) oraz
sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

 Nauczcie swoje dziecko rozsądnej nieufności w stosunku do osób obcych, aby nigdy nie
korzystało z oferowanej przejażdżki z nieznajomym, poczęstunku, czy prezentu.

Uświadomcie swoje dziecko, iż w sytuacji  zagrożenia nie powinno się wstydzić zwracania o
 pomoc oraz korzystania  w uzasadnionych przypadkach z ważnych numerów telefonów (policja,
pogotowie, straż).

Zawsze – bez wahania reagujcie na sytuacje, kiedy Waszemu  dziecku stało się coś złego –
kiedy mu grożono, zastraszano je, okradziono lub pobito. W takiej sytuacji niezwłocznie
powiadomcie dyrekcję szkoły oraz Policję.

Wspólne spacery i wycieczki wykorzystajcie jako doskonały  moment do nauki podstawowych
zasad i przepisów ruchu drogowego.

 Pamiętajcie, że  kolorowe zeszyty, wyposażony  piórnik to nie wszystko. Zadbajcie o to, by
Wasze dzieci w drodze do szkoły czuły się pewnie i bezpiecznie.

 Postarajcie się na co dzień czynnie uczestniczyć w  życiu dziecka, rozmawiajcie o nurtujących
 je problemach, ucząc jednocześnie przezorności, rozwagi oraz właściwych zachowań, będąc zawsze
 wzorem i przykładem do naśladowania.


Z pewnością bliski kontakt z dzieckiem oraz Wasze wzajemne relacje zaowocują w przyszłości,
przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa Waszych pociech oraz zaoszczędzenia Wam –
Rodzicom – wielu problemów.

źródło: KWP w Łodzi

 
JESIENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW Drukuj E-mail

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, za Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii informuje, że w okresie czasu od 8  do 15 września 2011r. ( w zależności m.in. od warunków atmosferycznych) przewiduje się dwu-, trzydniową jesienną akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, z wyłączeniem terenów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów lotniczych doustnej szczepionki zatopionej we wnętrzu przynęty – mieszance pokarmowej w kształcie ściętego stożka, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 3,9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm, o zapachu rybnym, w ilości 20 dawek na 1 km². Prosimy o niedotykanie przynęt ze szczepionką.

W żadnym przypadku przynęta ze szczepionką nie może być konsumowana przez ludzi.

Przedmiotowa informacja winna być przekazywana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów. W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć, w miarę możliwości, przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod nr telefonów: (42) 635 14 00, 635 14 01 lub 635 14 09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.

 
pozory mylą, dowód nie Drukuj E-mail

"Pozory mylą, dowód nie" to ogólnopolska kampania edukacyjna, zainicjowana w 2009 r. przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. Cel kampanii to ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej. Kampania ta oparta jest na założeniu bezpośredniego zaangażowania w nią społeczności lokalnych na poziomie gminy, a w szczególności urzędów gminy, lokalnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, lokalnych stowarzyszeń i ruchów na rzecz trzeźwości oraz odpowiedzialności obywatelskiej, rodziców osób niepełnoletnich.


 

Czytaj całość...
 
Mocni policją w Brzezinach! Drukuj E-mail

  W piątek 22 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Przybyłych gości, wśród których byli m.in. z-ca burmistrza Brzezin Roman Sasin, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński, starosta  brzeziński Edmund Kotecki, przewodniczący Rady Powiatu Marian Krasiński, komendant powiatowy PSP w Brzezinach bryg. Jarosław Tomaszewski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Brzezinach Piotr Janowski powitał z-ca komendanta powiatowego policji w Brzezinach Cezary Petrus.

Image

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 181 - 184 z 316
Szukaj
Gościmy
Bezpieczna Woda
Bezpieczna woda
Kieruj się rozsądkiem
kieruj
KOCHAM NIE BIJĘ
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO BYC SZCZĘŚLIWE
LINKI
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 Obraz

 ITAKA

 Obraz

 Bezpieczna Szkoła

Obraz

 

Obraz

 

Dopalacze

 

Obraz

 

Obraz
Obraz